Hållbarhet

Med effektiv och kostnadsmedveten produktion skapar vi smarta produkter med långsiktig kvalité.

Hållbarhet

Med effektiv och kostnadsmedveten produktion skapar vi smarta produkter med långsiktig kvalité.

Energibesparande produkter

Visste ni att det med våra produkter finns möjligheter att minska energibehovet i byggnad med upp emot 20% Det finns idag i många fastigheter en överhettningsproblematik som vi ur energi- och miljöperspektiv inte kan ”kyla oss ur”. Det hållbara alternativet är först och främst en så kallad passiv lösning, dvs solskydd före aktiv kyla. Ett solskydd med automatisk styrning är det hållbara alternativet! Inte bara när det gäller att minska värmeinstrålningen utan för att säkerställa ett gott inneklimat och minskade energikostnader överhuvudtaget. Fler installerade solskydd hade kunnat bidra till energibesparing såväl på vintern som på sommaren.

Hållbar produktion

På Hestra Markis är vi stolta över vår effektiva och kostnadsmedvetna produktion. Ett minskat spill är ett exempel på ett resultat som gynnar oss både ur en ekonomisk synpunkt såväl som i en hållbaraspekt. Nya innovativa idéer gällande återvinning av utgångna vävar i nya produkter är ett annat exempel på hur material i produktionen används i en hållbar lösning. I våra nyinvesteringar tar vi hänsyn till energieffektiva, långsiktiga och hållbara lösningar.

Långsiktig kvalitet

Hög kvalitet i produkter som håller över tid är ett av våra signum och vi ser det som en naturlig del i vårt hållbarhetsarbete. En produkt från Hestra Markis kan sitta över generationer såvida inte smaken hinner förändras. Om så är fallet så går det allt som oftast att förnya enstaka detaljer såsom väven.

Dagligt fokus

I vår verksamhet tittar vi kontinuerligt på hur vi kan hitta hållbara lösningar.
Vi har ett naturligt driv mot att skapa effektiva och hållbara alternativ i såväl inköp som i produktion till försäljning och leverans. Vi jobbar med ett ständigt förbättringsarbete och ser varje dag en positiv utveckling i smarta och hållbara lösningar.